L’expérience doctorale en droit en temps de crise (Causerie sur la recherche – 2e séance)

Online

Entèvasyon sila a chita sou eksperyans doktora nan dwa nan moman kriz. Li montre moman kriz la konn souvan ranfòse pwoblèm ki te deja la yo. Men li ale pi lwen toujou pou montre kijan nan moman kriz la etidyan yo ap chèche plis rekonesans enstitisyonèl ak politik. Nan moman kriz la, mank rekonesans la …

L’expérience doctorale en droit en temps de crise (Causerie sur la recherche – 2e séance) Lire la suite »